Contactar  |  Mapa web   |  
CATALÀ
Selector desplegable
CATALÀ
CASTELLANO
ENGLISH
Idioma:  
 

Cerca avançada

Àmbits

Acció Social
Acció Social En aquest apartat trobareu informació sobre els programes, serveis i tràmits que tenen a veure amb la promoció social i la prevenció de situacions de risc social, programes específics d'ajuts individuals, d'infància i adolescència, gent gran. 

Cultura En aquest apartat trobareu tota la informació relacionada amb les accions que es porten a terme per  impulsar i promoure la cultura a través de diversos àmbits i equipaments. Així com els programes serveis i tràmits relacionats amb la cultura.     També hi trobareu la programació de les festes i activitats relacionades amb el cicle festiu, tant les festes locals com les tradicionals i populars;  la programació relacionada amb diades internacionals; les activitats relacionades amb les arts escèniques,  programacions estables de teatre, música, etc.
Educació
Educació En aquest àmbit trobareu informació reclacionada amb les activitats i programes educatius que es porten a terme a Polinyà. També podreu trobar els serveis, tràmits relacionats.
Esports
Esports En aquest àmbit trobareu tot el que fa referència al Programa d'esport per a tothom, activitats de promoció esportiva i de suport entitats esportives. També tot el que te a veure amb els equipaments, serveis i tràmits esportius com ara el PAS,  piscina d'estiu, camp de futbol municipal, pistes de petanca
Joventut
Joventut En aquest àmbit hi trobareu la informació relacionada amb els programes de lleure infantil i juvenil, a més de les campanyes divulgatives adreçades als joves de a les entitats juvenils del municipi. També trobareu tot allò relacionat amb el Casal de Joves i el Servei d'informació juvenil.
Salut i Consum
Salut i Consum L'àmbit de Salut Pública municipal  i Consum porta a terme actuacions de protecció i promoció de  la salut amb l’objectiu de prevenir la malaltia (reduir riscos), millorar la qualitat de vida i promoure la salut. Les seves tres funcions bàsiques són: valorar les necessitats, desenvolupar les polítiques de salut i garantir la prestació de serveis. Pel que fa a l'àmbit de consum es porten a terme diferents actuacions per la defensa dels drets i deures dels consumidors, així com vetllar pel compliment de la normativa en matèria de consum al municipi per part dels establiments

Urbanisme i llicències Des d’aquest departament es proposa l’ordenació del territori mitjançant el planejament urbanístic, es precisen les activitats i els usos permesos i la intensitat dels mateixos i la seva distribució en el municipi. Mitjançant la concessió dels diferents tipus de llicència, es controla que els edificis, usos i activitats que es desenvolupin ho facin de manera ordenada i ajustada al planejament urbanístic i a la resta de normativa general o sectorial aplicable.

Seguretat Ciutadana Aquest àmbit té a veure amb tot allò que fa referència a la Policia Municipal; tant al manteniment de la seguretat ciutadana i viària com la qualitat de vida. També hi trobareu el conjunt de serveis i activitats relacionats
Via pública
Via pública És el departament encarregat de vetllar pel bon estat dels carrers, jardins, places i parcs del municipi, així com del bon funcionament de les xarxes de serveis públics municipals: aigua potable, clavegueram, enllumenat públic, asfaltats, paviments, jardineria, neteja viària, recollida de residus, deixalleria i mobiliari urbà.
Medi ambient
Medi ambient S'entén per medi ambient el conjunt de valors naturals, socials i culturals existents en un lloc i un moment determinat, i que influeixen en la vida dels homes i dones actuals i generacions venidores.  Des d’aquest departament es vigila i controla la preservació d’aquests valors, denunciant i/o evitant els abocaments incontrolats en els camins i boscos del municipi, regulant la recollida i el tractament dels residus urbans i proposant i elaborant normativa municipal reguladora de l’activitat industrial i dels residus i abocaments originats per aquestes.

Habitatge Des d’aquest servei es dóna informació, assessorament i orientació sobre tot allò referent a les polítiques d’habitatge; també la informació relativa a les subvencions i ajuts promoguts per les diferents administracions públiques i la gestió del registre de sol·licitants d’habitatges protegits.

Participació ciutadana
Promoció econòmica
Promoció econòmica En aquest apartat trobareu tota la informació disponible sobre els serveis i projectes que desenvolupa la regidoria de Promoció Econòmica sobre treball, formació, desenvolupament del teixit productiu, dinamització comercial i altres aspectes de la promoció econòmica local.Aquest espai també vol esdevenir una eina a l'abast d'empreses i comerços per a dinamitzar els respectius sectors, i alhora un recurs  per aquelles persones que estan en procés de recerca de feina.
Amb la col·laboració de:
Distinció Premi Administració Oberta 2014
Plaça de la Vila, 1
08213 Polinyà (Barcelona)
NIF P0816600A
T. 93 713 02 64
F. 93 713 02 48
polinya@ajpolinya.cat