Contactar  |  Mapa web   |  
CATALÀ
Selector desplegable
CATALÀ
CASTELLANO
ENGLISH
Idioma:  
 

Cerca avançada

Àrees de treball

Aquestes són les àrees que composen l'organització de l'Ajuntament de Polinyà.

Territori L'àrea de Territori constitueix aquella part de la organització de l'Ajuntament que té com a objectius fonamentals l'impuls i la gestió del desenvolupament urbanístic i del creixement urbà amb criteris de sostenibilitat.

Atenció a les persones L'Àrea d'atenció a les persones la composen tot el conjunt de programes, serveis i equipaments que tenen com a objectiu vetllar per el desenvolupament, el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes  de Polinyà de totes les edats, així com l'atenció al desenvolupament econòmic del municipi. S'inclou dins d'aquesta àrea les regidories de Cultura, Dona, Educació, Esports, Joventut, Promoció Econòmica i Orientació Laboral, Salut Pública i Consum, Serveis Socials i Solidaritat

Serveis generals L'àrea de Serveis Generals agrupa diferents serveis interns. És responsable de la informació general i l'atenció a la ciutadania, el registre de documents com instàncies o sol·licituds, el padró municipal, els serveis econòmics de tresoreria i comptabilitat, les compres i contractacions els recursos humans en quant a gestió del personal, formació i selecció, o els serveis informàtics.

Àrea de Presidència i Secretaria-Intervenció Aquesta àrea té com a àmbits d'actuació la coordinació interna entre les àrees, la participació ciutadana, la comunicació i imatge corporativa, les relacions institucionals i la gestió de programes estratègics. També engloba la assessoria jurídica i la secretaria en general.
Amb la col·laboració de:
Distinció Premi Administració Oberta 2014
Plaça de la Vila, 1
08213 Polinyà (Barcelona)
NIF P0816600A
T. 93 713 02 64
F. 93 713 02 48
polinya@ajpolinya.cat