El municipi en xifres

Informació estadística local HERMES

Sistema d'Informació Socioeconòmica Local. 

Accedir

Institu d'Estadistica de Catalunya IDESCAT

Darrera actualització: 27.03.2017 | 13:50
Darrera actualització: 27.03.2017 | 13:50