Aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars per a l'alienació de bens patrimonials, dret de superfície, lloguer amb opció de compra o permuta de diferents parcel·les al Sector C Industrial de Llevant

Dimecres, 24 de setembre de 2014 a les 00:00
Darrera actualització: 15.10.2014 | 13:09