Aprovació bases que han de regir el procediment per a la sol·licitud i concessió d'ajuts individuals per suport a estudis post obligatoris de cicle formatiu de grau mig i superior, batxillerat i grau universitari a centres públics

Dimecres, 9 de juliol de 2014 a les 00:00

Es fa públic per a general coneixement que la Junta de Govern Local, en sessió de data 9 de juliol de 2014, prengué l’acord la part dispositiva del qual diu el següent:

 Primer.- Aprovar les Bases reguladores i la convocatòria pública per a la sol·licitud i concessió d’ajuts individuals per suport a estudis post obligatoris de cicle formatiu de grau mig i superior, batxillerat i grau universitari a centres públics pel curs 2014-2015.

 Segon- Aprovar el termini de presentació de les sol·licituds que serà de l’1 de setembre al 13 d’octubre de 2014.

Tercer.- Aprovar la dotació màxima dels ajuts prevista en aquesta convocatòria en 6.000 euros, aplicació pressupostària 16.232.489.00.
Darrera actualització: 15.09.2014 | 12:31

Documentació

pdf Bases
39,23KB