Pressupostos

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de Polinyà i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir a la informació

També podeu comprovar el destí dels vostres impostos a:

http://polinya.dondevanmisimpuestos.es/ca/

Documentació referent al pressupost 2018

Evolució d'ingressos i despeses pressupostaries

Darrera actualització: 12.02.2019 | 10:30
Darrera actualització: 12.02.2019 | 10:30