Ple municipal

El Ple és l'òrgan col·legiat superior de l'Ajuntament, encarna la representació de tots els veïns i veïnes i determina la voluntat municipal adoptant les principals decisions de l'Ajuntament d'acord amb les competències que la llei li atribueix. Està integrat per tots els regidors i les regidores i el presideix l'alcalde. Té potestats normatives, de control sore la resta dels òrgans municipals de govern, organitzatives i financeres. 

Composició del ple

La composició actual és la sorgida de les eleccions municipals del 25 de maig de 2015. Està composat per 13 regidors i regidores , incloent-hi  l’Alcalde , que és el President. Aquests conformen sis grups municipals .

Competències

Té potestats normatives, de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern, organitzatives i financeres. Les competències delegades al Ple són les presents a l' Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local així com les que explicita el ROM i el Decret de Delegació de Competències. 

Lloc i data de les sessions

El Ple de l'Ajuntament de Polinyà es reuneix en sessió ordinària amb periodicitat bimensual, el darrer dimecres de mes a les 19 h . Així mateix, quan el dia assenyalat sigui festiu, vigília o concorrin circumstàncies excepcionals, es podrà variar la data de la sessió. Aquest règim de sessions es revisa a l'inici de cada legislatura. Totes les sessions del ple municipal són obertes a la presència dels ciutadans i es duen a terme a la sala de plens, situada al segon pis de l'Ajuntament, a la plaça de la Vila núm. 1. 

Calendari de sessions ordinàries de 2018:

31 de gener
21 de març
30 de maig
27 de juny
26 de setembre
28 de novembre

Com consultar l'ordre del dia?

L'ordre del dia es publica en aquesta pàgina el divendres anterior a la sessió, on també podreu consultar les gravacions en vídeo de les sessions. També el trobareu al  tauler d'anuncis del web municipal.

Com seguir la sessió del Ple?

Disposeu de diverses opcions: 

  • Presencialment a la sala de plens de l'Ajuntament. Recordeu que són obertes a tota la ciutadania. 
  • Seguint el perfil de Twitter de l'Ajuntament i amb l'etiqueta #plepolinya.

Com saber què s'ha decidit al Ple?

Podeu consultar les gravacions en vídeo de les sessions i les actes aquí . També les trobareu en aquesta mateixa pàgina.  

 

Darrera actualització: 09.08.2018 | 12:20
Darrera actualització: 09.08.2018 | 12:20