Junta de portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan col·legiat complementari de l'organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu.

Atribucions

Les atribucions es poden consultar al document adjunt.

Composició

La Junta de Portaveus la composen l’Alcalde i els i les portaveus dels diferents grups municipals.

La composició actual de la Junta de Portaveus la trobareu al document adjunt´.

Periodicitat

La Junta de Portaveus celebra les seves sessions ordinàries amb caràcter bimensual, els dimecres a les 19h, dues setmanes abans de la celebració del Ple Ordinari .

Calendari de sessions ordinàries de 2019:

16 de gener 
13 de març 
15 de maig 
 

 

Darrera actualització: 18.01.2019 | 13:07
Darrera actualització: 18.01.2019 | 13:07