Comissió especial de comptes

La Comissió Especial de Comptes és una comissió informativa necessària de caràcter especial, que té per objecte examinar i informar, abans del dia 1 de juny de cada any, el compte general de la Corporació.

Composició de la Comissió Especial de Comptes

La composició actual és la sorgida de les eleccions municipals del 25 de maig de 2015 i és la mateixa que el Ple . Està composat per 13 regidors i regidores, incloent l’Alcalde, que és el President. Aquests conformen 6 grups municipals.

Lloc i data de les sessions

La Comissió Especial de Comptes es reuneix un cop a l’any, tradicionalment el mateix dia que la Comissió Informativa Ordinària del mes de maig, en acabar aquesta. Té lloc a la sala de plens, situada al segon pis de l'Ajuntament, a la plaça de la Vila núm. 1. 

 

Darrera actualització: 09.08.2018 | 12:47
Darrera actualització: 09.08.2018 | 12:47