Borsa de treball Treballador/a Social ( A2 )

Es crea una borsa de treball de TREBALLADOR/A SOCIAL, per realitzar les tasques derivades de la intervenció pròpia de Treballador/a Social a l’Ajuntament de Polinyà, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu.

Codi: 0086/2019

Període de presentació de sol·licituds:  des del dia 08/02/2019 fins al dia 27/02/2019 (ambdós inclosos)

Bases

Sol·licitud

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria

Període de presentació de sol·licituds: des del dia 08/02/2019 fins al dia 27/02/2019 (ambdós inclosos)

Document de pagament de taxa

Llistat provisional d'admesos i exclosos ( pendent )

Període de reclamacions de la llista provisional ( pendent )

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador ( pendent )

Resultats de les proves ( pendent )

Resolució AjPolinyà amb els resultats finals de la Borsa de Treball ( pendent )

Darrera actualització: 07.02.2019 | 11:45