Borsa de Treball Educador/a de Llar d'Infants ( C1)

Es crea una borsa de treball d'EDUCADOR/A DE LLAR D'INFANTS, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de titulars de places amb reserva de llocs de treball absents per motius de baixes de malaltia, permisos o altres circumstàncies, així com per cobrir, per necessitats del servei, altres places vacants, o dur a terme un contracte de relleu.

Codi: 0455/2019

Període de presentació de sol·licituds:  pendent

Bases

Sol·licitud

Publicació BOPB de la convocatòria

Publicació DOGC de la convocatòria ( pendent )

Període de presentació de sol·licituds: ( pendent )

Document de pagament de taxa ( pendent )

Llistat provisional d'admesos i exclosos ( pendent )

Període de reclamacions de la llista provisional ( pendent )

Llistat definitiu d'admesos i exclosos amb data de les proves i designació del Tribunal Qualificador ( pendent )

Resultats de les proves ( pendent )

Resolució AjPolinyà amb els resultats finals de la Borsa de Treball ( pendent )

Darrera actualització: 21.03.2019 | 09:52