Subvencions en l’import de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) 2017

Dimarts, 13 de març de 2018 a les 00:00

El termini de presentació de les sol·licituds és del 19 de març al 20 d’abril de 2018.

A qui va dirigida la prestació?

A les persones en situació de dificultat econòmica i amb càrregues familiars.

Quins són els principals requisits?

  • Estar empadronat al municipi abans de l’1 de gener de 2018.
  • Ser propietari, inquilí o usufructuari de l’habitatge habitual i/o figurar-ne com a subjecte passiu.
  • Estar al corrent de les obligacions tributaries amb l’Ajuntament, les administracions i la Seguretat Social.
  • Que el conjunt dels ingressos bruts de les persones que conviuen a l’habitatge no superi les quanties establertes.

Consulteu les bases completes aquí

Com puc sol·licitar la subvenció?

Les persones que reuneixin les condicions i requisits establerts, hauran de sol·licitar l’ajuda mitjançant una sol·licitud que presentaran, juntament amb la documentació necessària, al Registre General de l’Ajuntament. El termini de presentació de les sol·licituds és del 19 de març al 20 d’abril de 2018.

Quina és la quantia de l’ajut?

La subvenció consisteixi en l’atorgament d’una quantitat equivalent, com a màxim, al 50% de la quota líquida de l’IBI corresponent, exclusivament, a la finca del domicili habitual. També s’atorgarà un 40% als propietaris d’habitatges incloses a la Borsa de Lloguer Assequible del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Per a més informació:

Oficines de Serveis a les Persones (c. Onze de Setembre, 17 / Tel. 93 713 0141). Horari:  de dilluns a divendres, de 9 a 14 h; i dilluns, de 16 a 19 h.

Darrera actualització: 13.03.2018 | 15:30