Preinscripció i matrícula a les escoles bressol municipals per al curs 2019-2020

Dimecres, 24 d'abril de 2019 a les 00:00

La sol·licitud caldrà presentar-la a qualsevol de les EBM de Polinyà entre el 6 i el 16 de maig  

Per a la preinscripció del curs 2019-2020, l’Ajuntament de Polinyà, a l’hora de puntuar les sol·licituds, mantindrà el barem que prioritza l’accés dels infants els tutors o tutores legals dels quals es trobin en situació laboral activa. Així doncs els criteris de prioritat per a les sol·licituds del curs 2019-2010 són les següents:

Criteris generals

 • Existència de germans o germanes escolaritzats/des al centre sol·licitat en primer lloc o tutors legals que hi treballin: 40 punts
 • Domicili familiar dins l’àrea d’influència del centre (municipi, zona única): 30 punts
 • Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, es prengui en consideració en comptes del domicili, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea de proximitat del centre (municipi, zona única): 20 punts
 • Quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts
 • Discapacitat de l’alumne, germans o tutor o tutora legal, igual o superior al 33%: 10 punts

Criteris complementaris

 • Pel fet de ser família nombrosa o monoparental/monomarental: 15 punts
 • Tutors legals (ambdós o només aquell qui té la guarda legal en cas de monomarentals/monoparentals) en situació laboral activa: 5 punts

Calendari de preinscripció i matrícula

 • Publicació de l’oferta: 23 d’abril
 • Període de presentació de sol·licituds: del 6 al 16 de maig a qualsevol de les dues escoles bressol municipals
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 27 de maig
 • Termini per presentar una reclamació: 28, 29 i 30 de maig
 • Sorteig públic de places, si s’escau: 4 de juny a les 17.15 h a l’EBM Badabadoc
 • Publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses: 6 de juny
 • Període de matrícula: del 10 al 21 de juny

Documentació necessària per formalitzar la sol·licitud

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Original i fotocòpia.
 • DNI dels pares o tutors o NIE si es tracta de persones estrangeres. Original i fotocòpia: cal que l’adreça que consta als DNI i a la sol·licitud sigui la mateixa, per obtenir els 30 punts de proximitat. L’alumnat estranger podrà acreditar les dades d’identificació i filiació amb el document d’identitat, el passaport o el llibre de família del seu país d’origen.
 • TSI (Targeta Sanitària Individual). Original i fotocòpia.
 • Documents justificants per puntuació dels criteris generals i/o complementaris.

Oferta de places a les EBM

A l’escola bressol municipal Badabadoc:

 • Nascuts l’any 2019 (p0): 8 places a jornada sencera (una d’aquestes places queda reservada a infants amb necessitats educatives especials).
 • Nascuts/des l’any 2018 (p1): 32 places a jornada sencera (tres d’aquestes places queda reservada a infants amb necessitats educatives especials).
 • Nascuts/des l’any 2017 (p2): 14 places a jornada sencera (dues d’aquestes places queda reservada a infants amb necessitats educatives especials).

A l’escola bressol municipal Ginesta:

 • Nascuts l’any 2019 (p0): 8 places a jornada sencera (una d’aquestes places queda reservada a infants amb necessitats educatives especials).
 • Nascuts/des l’any 2018 (p1): 29 places a jornada sencera (tres d’aquestes places queda reservada a infants amb necessitats educatives especials).
 • Nascuts/des l’any 2017 (p2): 35 places a jornada sencera (tres d’aquestes places queda reservada a infants amb necessitats educatives especials).

Les places reservades per infants amb NEE que no quedin cobertes es reintegraran a l’oferta general, un cop finalitzat el procés de preinscripció.

 

Darrera actualització: 23.04.2019 | 10:59